JSD Working Australian Shepherds

JSD Working Aussies har nu funnits i snart 13 år. Vi föder upp ASCA och FCI (SKK) registrerade Australian Shepherds på en mycket sparsam nivå, och använder enbart avelsmaterial vi anser kan föra vidare önskvärda egenskaper till framtida generationer. Vårt avelsmål är att föda upp individer med hög arbetslust, bra mentalitet och hälsa, men framförallt, hundar som lämpar sig till vallning då vi själva har stort behov av fungerande vallhundar. Aussien är i grunden en vallande ras, vilket vi tycker är viktigt att den också förblir. Vi anser bestämt att det är just vallhunds-grunden i rasen som gör Aussien så unik som den faktiskt är…

Alla våra kullar kommer att vara efter beprövade (vallande) föräldrar från linjer vi personligen känner och uppskattar. Detta då vi vet att det endast behövs en generation för att förlora de viktiga särdragen, och flera generationer för att bygga upp dem igen. Mestadels av vårt avelsmaterial är importerat från USA, vilket är rasens hemland trots namnet…