Vi föder upp ASCA och FCI (SKK) registrerade Australian Shepherds på en mycket sparsam nivå och använder enbart talangfulla individer med önskvärda egenskaper i vårt avelsprogram. Vår vision är att föda upp hundar med hög arbetslust, exceptionell mentalitet och utomordentlig god hälsa. Vårt mål är att våra valpar skall lämpa sig till vallning då vi själva har stort behov av funktionella vallhundar i vårt eget renskötselföretag. Aussien är i grunden en vallande ras, vilket vi anser är ytterst viktigt att den också förblir. Vi känner bestämt att det är just vallhunds-grunden i rasen som gör Aussien så samarbetsvillig, allsidig, arbetsvillig och unik som den faktiskt är…

Våra kullar är efter väl utvärderade vallhundar då vi vet att det endast behövs en generation för att förlora de viktiga särdragen, och flera generationer för att bygga upp dem igen. Mestadels av vårt avelsmaterial är importerat från rasens hemland USA.