Valpformulär

Följande formulär är skapad för att hjälp oss avgöra om en JSD valp eventuellt kan vara rätt val för dig, samtidigt ger det oss en god grund för att skapa en relation till våra potentiella valpköpare. Valpenkäten är självklart inte bindande på något vis men det är ett viktigt hjälpmedel för oss som uppfödare.

Tack för att du tar dig tid att fylla i vårt valpformulär så utförligt som möjligt!

JSD Working Australian Shepherds