Valpar & Planerade Kullar

Reiningkullen föddes den 23 oktober 2018!

ALLA VALPAR HAR HITTAT SINA NYA FAMILJER, TACK FÖR VISAT INTRESSE!

Inga ytterligare kullar planeras för nuvarande…