Jonssons Stock Dogs
JSD Working Australian Shepherds
Valpar & Planerade Kullar

Alla våra kullar är ASCA & FCI (SKK) registrerade!


Vi ser fram emot en parning mellan Toya & Tully i vår!

tully