Jonssons Stock Dogs

Allt började våren 2006 när jag hämtade hem Stormo Backans Ami från Bispgården. Ami tvingade fram en brinnande passion för Australian Shepherds och allt sedan dess har jag outtröttligt fördjupat mig i rasen. Jag vill här passa på att tacka mina kära föräldrar som alltid supportat mig och gett mig möjligheten att resa otaliga gånger till rasens hemland, USA, där jag fått chansen att träffa massor av olika individer, linjer och människor…

Mitt kennel namn – JSD – är registrerad i både Australian Shepherd Club of America, ASCA och den Svenska Kennel Klubben, SKK (FCI).
I framtiden kommer alla valpkullar att dubbel registreras.

Mitt mål är att föda upp renrasiga Working Australian Shepherds med bra mentalitet, bra exteriör, bra hälsa och som besitter hög grad av vall-egenskaper. Som renskötare inser jag värdet av en hund med rätt grund instinkter. Efter en livstids erfarenhet av hundar så vet jag med säkerhet att ingen individ är perfekt, därför görs alla kombinationer med ”hela bilden” i tanken. Vissa är starkare vallhundar på en speciell typ av djurslag, vissa bättre mentalt, någon för envis, någon för ranghög, ja – listan kan göras oändlig. Jag vill aldrig påstå att mina hundar är perfekta, utan ser och respekterar allas fel och brister. Detta tror jag blir viktigt i mitt mål att producera kommande generationer av Working Aussie hundar.

fyrafarger

Det är viktigt för mig att vara öppen med all information angående mina hundar och kommande val. Allt jag gör, alla hundar jag köpt och alla kullar som planerats har gjorts med ett klart mål i sikte: att producera en viss typ av Australian Shepherd. Jag vill här påtrycka att jag föder upp den vallande typen av rasen, det innebär att dessa hundar överlag kan kännas mer krävande. Mina hundar och valpar borde bli aktiva med bra fokus och leklust. Jag strävar också att alla hundar har en bra av-knapp och att de är fina familjehundar. Jag avlar också för att alla valpar skall inneha vallinstinkt och intresse för djur…

I arbetet att ta kommande generationer till högre nivåer har jag bestämt mig för att vissa grundkrav skall uppfyllas inför kommande val av avelshundar. Alla individer skall vara:
– HD röntgade med A eller B höfter (OFA Good/Excellent)
– Ha bra och stabil mentalitet.
– Vara vid god hälsa, ögonlysta.
– Visa goda vallanlag.

Jag vill också trycka på att jag inte avlar på meriter, utan på de prestationer hunden i fråga kan uppvisa i det praktiska/dagliga arbetet med djur.